Back to Top

ZAJĘCIA RATOWNICZE

W Akademii SwimKids młodzież uczy się i doskonali zdolności ratownictwa wodnego. Dba o kondycję fizyczną. Poznaje obsługę podstawowego sprzętu ratunkowego i uczy się udzielania pierwszej pomocy. Adept jest przygotowany do zaliczenia egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR WZ